За Нас

Пинус Гарден Центар

Компанијата Пинус ДОО од Кавадарци постои од 1993 година. Во почетокот се занимававме со производство на декоративни садници и цвеќе, но во помал обем.

0
Достапни садници
0
Различни производи
0
Услужени клиенти
0%
Задоволни клиенти

Квалитетот пред се

Денес, производството на Пинус Гарден Центар по обем е зголемено повеќекратно. Зголемен е и асортиманот, подобрен е квалитетот и услугата. Компанијата има два Гарден Центри, во Кавадарци и Струга. Пинус  ДОО е застапник на компанијата Zelari од Италија.

Нашите производи

Blue Maid Holly (Ilex x meserveae “Blue Maid”)

Prunus cerasifera “Nigra”

Ilex aeuroarg

Мени